Verslas / Ekonomika

Apie pašalpas Anglijoje

Vis daugiau Lietuvių palieka savo gimtinę ir vyksta uždarbiauti ar net gyventi į užsienį. Ne paslaptis, kad didelė dalis mūsų tautiečių patraukia į Jungtinę Karalystę. Žinoma, pradėjus gyventi ir dirbti Anglijoje jiems ne tik tenka mokėti mokesčius, tačiau ir gaunamos tam tikros garantijos iš valstybės. Pašalpos UK mokamos įvairiai. Šiame straipsnyje pateiksiu informaciją apie išmokas padedančias tėvams išlaikyti savo vaikus. Tokios yra trys, tai yra motinystės pašalpą (statutory maternity pay), motinystės išmoką (sure start maternity grant) ir vaiko pašalpą (Child Benefit).

Motinystės pašalpos UK gali būti dviejų tipų taip vadinamosios (statutory maternity pay) ir (sure start maternity grant). Pirmoji mokama motinoms, kurios laukiasi arba susilaukė kūdikio, tačiau neturi teisės gauti išmokų iš darbdavio. Šią pašalpą gali gauti motinos atitinkančios šiuos reikalavimus:

 • įdarbintos motinos, kurios neturi teisės gauti įstatymų numatytos motinystės išmokas;
 • registruotos savarankiškai dirbančios, kurios moka 2 klasės valstybinio draudimo įmokas arba turi pažymą, jog gauna mažas pajamas;
 • ką tik įdarbintos arba pradėjusios dirbti.

Antroji (sure start maternity grant) mokama, jeigu motina gauna mažas pajama. Ši išmoka yra vienkartinė. Ji skirta padėti padengti dėl naujo kūdikio atsiradusias išlaidas. Motinystės išmoka skiriama iš socialinio fondo ir jos grąžinti nereikia. Šią pašalpą gali gauti jei motina arba partneris atitinka šiuos reikalavimus:

 • paramą pajamoms
 • nuo pajamų priklausomą bedarbio pašalpą
 • su pajamomis susietą darbo ir paramos pašalpą
 • pensijos kreditą
 • vaiko mokesčių kreditą didesniu tarifu, nei šeimos elementas
 • darbo mokesčių kreditą, į kurio išmoką yra įskaičiuotas negalios ar rimtos negalios elementas

Taip pat šiais atvejais:

 • motina yra nėščia ir kūdikio gimimas prognozuojamas ne vėliau kaip po 11 savaičių, arba gimdymas įvyko per pastaruosius tris mėnesius;
 • motina arba partneris per pastaruosius tris mėnesius įsivaikino kūdikį arba, esant tam tikroms aplinkybėms, motinai arba partneriui buvo suteiktas būstas vaikui ir vaikui dar nėra sukakę 1 metai;
 • motinai ir vyrui per pastaruosius tris mėnesius buvo pateiktas tėvų prašymas atlikti surogatinį gimdymą (būti pakaitine motina);
 • motina arba partneris gauna pašalpą už jaunesnę nei 20 metų amžiaus išlaikytinę, kuri yra nėščia, o kūdikio gimimas numatomas per 11 savaičių arba išlaikytinė pagimdė per pastaruosius tris mėnesius.

Na ir galiausiai, trečioji išmoka padedanti tėvams pasirūpinti savo atžalomis yra taip vadinamoji vaiko pašalpa (Child Benefit), kuri yra neapmokestinama išmoka. Jos galima prašyti savo vaikui. Ši pašalpa dažniausiai mokama kas keturias savaites, bet tam tikrais atvejais ji mokama kas savaitę. Šią išmoką gali gauti bet kas, nepriklausomai nuo savo pajamų ar santaupų, visgi reikia atkreipti, kad prašantieji turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

·         vaikui dar nėra sukakę 16 metų;

 • vaikui yra daugiau nei 16 metų, jis mokosi ir turi teisę gauti vaiko pašalpą;
 • vaikui yra 16 ar 17 metų, jis nebesimoko ir neturi teisės gauti vaiko pašalpos, yra užsiregistravęs dirbti ar mokytis aprobuotoje institucijoje.

Vaiko pašalpą galima gauti net jeigu šis negyvena kartu su tėvais. Tačiau jeigu jis gyvena su kuo nors kitu, galima gauti vaiko pašalpą tik jeigu:

 • tėvai finansiškai prisideda prie savo vaiko išlaikymo;
 • tėvų finansinis indėlis į išlaikymą yra ne mažesnis, nei gaunamos vaiko pašalpos suma;
 • asmuo, auginantis tėvų vaiką, negauna už jį vaiko pašalpos, jeigu abu – ir tėvai, ir kitas asmuo kreipiasi vaiko pašalpos už tą patį vaiką, tokiu atveju tik vienas iš jūsų gali ją gauti.

Vaikų pašalpos uk mokamos ir ne tėvams, tačiau asmuo į ją pretenduojantis turi būti atsakingas už tą vaiką.

pašalpos UK