Įvairenybės,  Laisvalaikis / Pomėgiai

Baimės dėl 2012 metų – gerokai perdėtos

Kylant visuotiniam ažiotažui dėl 2012 metais numatomo antžeminės analoginės TV išjungimo, UAB „Balticum TV“ atstovai teigia, kad dėl to gali visiš­kai nesijaudinti jų abonen­tai, gyvenantys Klaipėdos, Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Gargždų, Palangos, Kretingos miestuose bei jų priemiesčiuose.  Nepajus jokio pasikeitimo. 

Net ir analoginės TV abonentai gali būti ramūs, jeigu naudojasi „Bal­ticum TV“ paslaugomis. Išjungiama tik antžeminiu būdu perduodama analoginė televizija, o kabeliniuose tinkluose žmonės galės žiūrėti visas programas ir po 2012 m.  „Pavienės programos pradeda apriboti ar nutraukti savo translia­cijas analoginiu būdu, tačiau net ir tokie pokyčiai mūsų abonentus apeina“, – priduria „Balticum TV“ Plėtros skyriaus direktorius Sau­lius Kupliauskas. 

Renkasi geresnę kokybę

Balticum TV“  pristatoma skaitmeninė televizija (STV) yra viena pirmųjų tokio pobūdžio paslaugų rinkoje. Dabar STV teikiama kabeliniu, belaidžiu ir atžeminiu būdais.  Pasiūlytas ir raiškiosios te­levizijos programų rinkinys „Balticum HD“, kurį užsisako norintys pajusti visiškai naują STV kokybę.  „Nors teikiame ir analogi­nės televizijos paketus, bet vis daugiau abonentų renkasi STV, – sako S. Kupliauskas. – Vilioja geresnė vaizdo ir garso kokybė bei papildomos TV priedėlio funkcijos. STV renkamasi ir dėl didesnio retransliuojamų progra­mų skaičiaus. Ne paslaptis, kad „Balticum TV“ retransliuoja bene daugiausia STV programų kabeli­niais tinklais. Čia savo mėgstamą kanalą pasirinks kiekvienas šei­mos narys.“   

Investicijos – minimalios  

Kad noras sutaupyti nevirs­tų dar didesnėmis išlaidomis, S. Kupliauskas ragina neeks­perimentuoti su STV technika patiems.  „Suteikiame dideles nuolai­das STV įrangai. Daugumai mūsų abonentų TV priedėlis kainuoja tik nuo 1 Lt. Tai minimalios iš­laidos, o kokybė – garantuota,“ – priduria pašnekovas.  Įmonė STV paslaugą siekia pasiūlyti įvairių regionų gyven­tojams. Didžiuosiuose miestuose ji teikiama kabeliniu būdu, jos abonentai gali matyti daugiau nei 140 TV programų. Nenu­skriausti lieka ir atokiau nuo miesto įsikūrę gyventojai, mat belaidžiu būdu teikiamame STV pakete – arti 50-ties geriausių pasaulinio lygio programų.  „Ypatingą dėmesį noriu at­kreipti į mūsų skaitmeninės antžeminės TV paketą Vilniaus regione, – priduria S. Kupliaus­kas. – Čia rasite daugiau nei 20 geriausių lietuviškų bei užsie­nio pažintinių ir filmų programų rinkinį už gerą kainą. Dabar šią paslaugą vilniečiai gali išbandyti nemokamai.“
Šaltinis: www.spredas.lt