Būstas

Baldų pramonė Lietuvoje

Iš stalių amato ir amatininkų cechų išsivystė galinga baldų pramonė, kurios tradicijos Lietuvoje  žinomos nuo XVI amžiaus. Suteikus privilegijas, cechuose buvo gaminamos spintos, kėdės, stalai. Pirmieji cechai įsteigti Kaune, Klaipėdoje bei Vilniaus miestuose. Apie Lietuvoje taip pat veikusią Radvilų manufaktūrą byloja išlikusios spintos.

Kauno miestas baldų pramonės vystymuisi buvo palankus savo geografine padėtimi. Patogus susisiekimas upėmis sudarė sąlygas atplukdyti medienos iš įvairių Lietuvos vietų. Nuo pačių seniausių laikų medienos apdirbimo cechai kurdavosi prie vandens, tačiau Klaipėda kaip miško uostas baldų pramonės neplėtojo. Tuo užsiėmė amatininkai ir nedideli gamintojų susivienijimai, kurie gamindavo pagal specialius užsakymus.

Baldų įmonės savo veiklą dažniausiai pradėdavo nuo lentpjūvių. Pirmoji lentpjūvė 1863 m. Kaune įsikūrė Jonavos gatvėje, o pirma pramoninių baldų gamykla, įsteigta 1879 m. veikė Fredoje. Šio fabriko gaminių katalogą sudarė ratai vežimams, spintos ir indaujos, įranga garlaiviams, karietoms bei arkliniam tramvajui. Dalis produkcijos buvo net eksportuojama. Deja, fabrikas neatlaikė konkurencijos. Šiame krašte pasižymėjo ir Jonavos staliai. Jų gamintos spintos, stalai bei kėdės turėjo neblogą pasisekimą Anglijoje bei Olandijoje. Gamybai dažniausiai naudota vietinė mediena, tik išskirtiniais atvejais – egzotiška.

Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos – gamyba suintensyvėjo. Tarpukariu baldus gaminusios firmos buvo žinomos net užsienyje. Gaminami ir serijiniai, ir individualiai užsakyti baldai. Gamybai naudota ne tik vietinė mediena, bet ir atplukdyta žaliava. Klaipėdos baldų gamintojai išsiskyrė savitu baldų stiliumi, kuris dažnai įvardijamas kaip „vokiškai lietuviškas“.

Šiaulių miesto baldų pramonę reprezentavo kėdės, minkšti baldai, spintos, rašomieji stalai bei kabinetų įranga.

spintos

XX a. viduryje baldininko amato ir meno principų mokė Kauno, Šiaulių, Telšių, Marijampolės amatų mokyklos.

Baldų gamybos sektorius šalies ūkio struktūroje visais laikais atliko svarbų vaidmenį apdirbamosios pramonės augimo srityje. Tačiau iš parodų salių unikalūs ir vienetiniai medžio baldai beveik išnyko. Tradiciją keičia medžio drožlių plokštė, plastmasė ir dirbtinė oda.