Įvairenybės

Buhalterinė apskaita: apibrėžimo kaita

Literatūroje galima aptikti labai daug buhalterinės apskaitos apibrėžimų. Jie imti kurti nuo pat apskaitos gimimo, vos ėmė vystytis civilizacija ir komerciniai saitai. Šiems saitams vystantis ir kintant, kartu keitėsi ir apskaitos apibrėžimas. 

Kiekvienas apibrėžimas buhalterijos specialistams apibrėžia, kokių tikslų privalu laikytis, kokia turėtų būti specialistų siekiamybė. Tačiau apibrėžimai – kaip ir reikalavimai buhalterinės apskaitos specialistams – taip pat kinta. Keičiantis ekonominei situacijai ir sąlygoms, visa tai atsispindi ir buhalterių darbe. Tad apskaita per visą civilizacijos raidos laikotarpį gana tiksliai atspindi ekonomines „duobes”, pakilimus, sąstingį ar tobulėjimą.

Apskaita literatūroje vadinama ir mokslu, ir sritimi, veikla ar paslaugomis. Tačiau kuriant apibrėžimus, esmė nekinta. Ar tai būtų mokslas, ar veikla, buhalterinės apskaitos esmė yra ta pati: teikti išsamią informaciją apie įmonės finansinį (ne)stabilumą, esamą finansinį įmonės stovį.

Vieną svarbiausių ir tiksliausių apskaitos apibrėžimų XX amžiaus penktajame dešimtmetyje pateikė amerikiečių mokslininkai, teigiantys, jog buhalterinė apskaita yra įvykių, bent iš dalies susijusių su finansais, fiksavimas ir grupavimas. Maža to, tai yra rezultatų sisteminimo menas.

Septintajame dešimtmetyje plačiai išplito naujas apibrėžimas, teigiantis, jog apskaita – tai ekonominės informacijos rinkimo ir sumavimo procesas, suteikiantis galimybė informacijos gavėjams priimti naudingus sprendimus.

Visi sutaria, jog apskaitos paslaugos yra aptarnavimo veikla. Apskaitos užduotis yra surinkti, suklasifikuoti ir teisingai apibendrinti visą informaciją apie įmonės ekonominę situaciją tam, kad įmonę valdantys asmenys galėtų pagerinti įmonės valdymo sistemą bei finansinę padėtį.

Apskaitos metu atliekamos duomenų apie ekonominį subjektą rinkimo, analizės, apdorojimo ir apibendrinimo procedūros – tai labai kompleksinė ir daugiasluoksnė informacinė sistema. Ši sistema tampa tam tikru jungikliu tarp įmonės ūkinės bei finansinės veiklos ir sprendimus priimančių asmenų: apskaita teikia išvadas, rezultatus asmenims, galintiems daryti įtaką įmonės valdymui.

Kaip apibrėžiamos buhalterinės apskaitos paslaugos? Visų pirma, tai visų įmonės finansinių operacijų ir įvykių registravimas bei matavimas. Antra, visų surinktų duomenų apdorojimas ir klasifikavimas. Trečia, finansinės atskaitomybės ataskaitos rengimas ir perdavimas suinteresuotiems, sprendimus priimantiems asmenims. Buhalterinės apskaitos paslaugas įprastai teikia įmonės buhalterijos darbuotojai. Kartais šios paslaugos užsakomos ir apskaitai atlikti kviečiami nepriklausomi buhalteriai.