Įvairenybės

Detalusis planas

Detalusis planas

Tai teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos).

Kada rengiamas detalusis planas?

● Norint pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.
● Norint suformuoti žemės sklypą naujų statinių statybai.
● Norint pakeisti teritorijos (žemės sklypo) naudojimo būdą ir (ar) pobūdį, leistiną pastatų aukštį, leistiną sklypo užstatymo tankumą, leistiną sklypo užstatymo intensyvumą.
● Norint padalinti, atidalinti ar sujungti žemės sklypus.
● Norint pakeisti naudojamų žemės sklypų ribas ir plotus.
● Norint suformuoti žemės sklypus prie naudojamų statinių.