Regioninė informacija

Kada gali būti iškeliama bankroto byla?

Ankstesniuose straipsniuose kalbėjome apie įvairias teisines situacijas, susijusias daugiausiai su fiziniais asmenimis. Tačiau teisinės paslaugos, konsultacijos yra reikalingos ir juridiniams asmenims, tad šį kartą norėtume pakalbėti apie temą, aktualią būtent juridiniams asmenims – įmonių bankroto bylas, jų iškėlimo tvarką.
Visų pirma – kas yra bankroto byla? Kalbant sausai – bankrotas yra nemokios įmonės būsena, kuomet įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka – taip skelbia Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. Įstatymuose taip pat yra numatyta bankroto teisminės procedūros tvarka.
Kuomet gali būti pateikiamas pareiškimas dėk bankroto bylos iškėlimo? Toks pareiškimas gali būti pateikiamas tuomet, jei įmonė atitinką bent vieną iš žemiau išvardintų sąlygų:

  • Įmonė laiku nemoka darbuotojams darbo užmokesčio bei kitų susijusių išmokų.
  • Įmonė laiku neatsiskaito už gautas prekes bei suteiktas paslaugas
  • Įmonė laiku negrąžina kreditų, nevykdo savo finansinių įsipareigojimų, nemoka įstatymų nustatytų mokesčių bei įmokų.

Įmonė visais šiais atvejais taip pat turi viešai paskelbti, jog negali vykdyti savo įsipareigojimų (neturi pajamų ar turto, iš kurio gali būti išieškomos skolos).
Bankroto byla yra keliama, kai teismas konstatuoja, jog įmonė yra nemoki, vėluoja išmokėti darbuotojui atlyginimą, taip pat, kai  įmonė viešai paskelbė, kad negali atsiskaityti su juo  ir  neketina vykdyti savo įsipareigojimų.
Kai bankroto byla yra iškeliama, įmonės valdymo organai nebetenka savo įgaliojimų, įmonė privalo perduoti savo turtą paskirtam administratoriui, jai taip pat yra uždraudžiama vykdyti visas finansines prievoles, kurios buvo  neįvykdytos iki bankroto bylos iškėlimo.
Bankroto bylos yra sudėtingas ir ilgai trunkantis procesas. Tačiau atidžiai stebint įmonės veiklą, įmanoma numatyti galimą bankrotą, tai pastebėjus reikėtų kreiptis į profesionalius teisininkus (čia geriausiai padėti galėtų advokatai, dirbantis verslo teisės srityje) –  tokiu būdu išvengti didelių nuostolių tikimybė yra žymiai didesnė.