Įvairenybės,  Verslas / Ekonomika

Kada išpopuliarėjo paskolos?

Iš tiesų niekas negali pasakyti, kada paskolos tapo tokios populiarios. Istorijoje jau šumerų laikais buvo žinoma apie asmenis skolinusius pinigus žemdirbiams. Istorikai mano, kad paskolos atsirado tuo pačiu metu, kaip ir nuosavybės samprata. Šiuo metu dokumentai liudija, kad paskolos ar savotiški greitieji kreditai egzistavo gilioje senovėje. Randama skolos lapelių datuojamų šumerų, egiptiečių, graikų, romėnų laikams. Beje, tokie paskolų egzistavimo įrodymai randami netgi krikščioniškojoje Biblijoje.

Taigi istorikai teigia, kad pirmosios paskolos atsirado pirmosiose civilizacijose, kurios būrėsi Mesopotamijoje. Ši teritorija tautų būrimosi metu buvo labai derlinga, ją supo dvi didžiulės upės – Tigras ir Eufratas. Dėl upių buvo lengva nukeliauti ilgus atstumus laivais. Turtingose Šumerų teritorijose pagrindiniai pajamų šaltiniai buvo du: žemdirbystė ir prekyba. Abu buvo priklausomi nuo gamtos, tai yra nuo metų laikų, tam tikrais periodais šie verslai nebuvo prieinami. Pirkliams dėl gamtinių sąlygų tapdavo sunku keliauti. Ūkininkams tapdavo sunku išgyventi periodais tarp derliaus nuėmimo. Dėl šių dviejų priežasčių labiau pasiturintys pirkliai pradėjo siūlyti paskolas sunkiau pasiturintiems žemdirbiams, kurie šias laiduodavo būsimu derliumi ir savo turtu.

Greitieji kreditai Šumerų miestuose valstybėse ir visoje Mesopotamijoje tapo tokie populiarūs, kad valdžios atstovai dėl dažnėjančių piktnaudžiavimo atvejų netgi privalėjo įvesti pirmąsias istorijoje paskolų tarifų lubas.

Taigi dėka atsiradusio rašto ir kruopščių to meto žmonių, pirmuosius įrašus apie paskolas galima aptikti būtent minėtame laikotarpyje, kuris datuojamas 6000- čiais metų atgal.

Nepaisant fakto, kad paskolos ir greitieji kreditai aptinkami jau senovės istorijoje, šiuolaikinės jų formos gerokai skiriasi. Visgi neskubėkime į dabartį… Galima paminėti, kad pirmosios sutartimi susaistytos paskolos atsirado ir buvo labai populiarios viduramžiuose ir vėliau. Šios paskolos pagreitį įgavo 19 amžiuje, kai turtingųjų luomas išsiskolinusius ūkininkus paversdavo savo baudžiauninkais, beje to meto paskolos veikė, kaip greitas kreditas, turintis dideles palūkanas. Nesugebantys jų grąžinti tapdavo ponų vergais arba kitaip baudžiauninkais. Dažnai prasiskolinę žmonės turtingiesiems tarnaudavo iki pat savo gyvenimo, o likusias skolas turėjo grąžinti netgi jų vaikai, toliau dirbdavę baudžiavoje.

Taip pat 19 amžiuje pradėjo rastis ir pirmieji teisėti bankai. Skolintojai pradėjo įforminti savo verslo modelį, jie kūrėsi didžiuosiuose miestuose. Bankų paskolos buvo gana panašios į dabartines, tačiau šios buvo išduodamos turtingajam sluoksniui, kuris turėdavo ką užstatyti. Taigi bankai skolindavo dideles sumas mažesnėmis palūkanomis, tačiau užsitikrindavo mažą riziką. Beje dėl religinių įsitikinimų to meto krikščionys negalėjo skolinti pinigų. Taigi skolinimo verslu užsiėmė žydų tautybės žmonės.

Žinoma, nuo viduramžių paskolos vis tiek gerokai pasikeitė. Jos skilo į kelis skirtingus tipus, kuriuos aptarnauja skirtingos įstaigos. paskolos yra teikiamos tiek privatiems, tiek įmonėms. Privatūs asmenys gali rinktis paskolas iš bankų arba kredito įstaigų. Bankai suteikia didesnio dydžio paskolas su mažomis palūkanomis jei skolininkas turi ką užstatyti. O štai greitųjų kreditų įmonės teikia didesnės rizikos paskolas, tai yra mažesnes sumas be užstato, tačiau su didelėmis palūkanomis. Šiuo metu greituosius kreditus galima gauti netgi neapsilankius kredito įstaigoje, užtenka paskolos paprašyti internetu. Internetiniuose tinklalapiuose galima apskaičiuoti palūkanų normą ir gauti visą reikiamą informaciją.

Taigi primityvios paskolos, greitieji kreditai atsirado atsiradus nuosavybės sampratai, tokios buvo naudojamos jau prieš 6000 tūkstančius metų. Vėliau jos evoliucionavo, viduramžiais šias pasitelkė ponai. Vėliau dėka paskolų atsirado bankinės institucijos. Na, o mūsų laikais paskolą galima pasiimti net neapsilankius banke, užtenka turėti paprasčiausią interneto ryšį.

Senovinė moneta