Įvairenybės,  Paskolos,  Verslas / Ekonomika

Kaip atsirado bankai?

Niekas negali tiksliai pasakyti, kada buvo duota pirmoji paskola. Manoma, kad paskolos davimo ir ėmimo praktika egzistuoja nuo tada, kai atsidaro nuosavybės sąvoka. Graikų ir romėnų rašytiniai šaltiniai jau mini paskolas. Taip pat paskolos minimos Biblijoje.

Viduramžiais Europoje buvo populiarios natūrinės paskolos. Turtingi žemės, turto ir galios turintys žmonės išnuomodavo arba skolindavo žemę paprastiems valstiečiams. Jie turėdavo atsilyginti dirbdami šeimininkų ūkiuose arba atiduodami žemės šeimininkams tam tikrą dalį savo derliaus. Tiesa, tų laikų sąlygos lėmė, kad valstiečiai neturėjo pasirinkimo ir galimybė dirbti žemę buvo vienintelis pasirinkimas. Kitu atveju jiems galėjo grėsti badas. Taigi, naudodamiesi šiomis aplinkybėmis ponai galėjo pasinaudoti situacija ir tai dažnai darydavo. Valstiečiai manais už apsaugą ir galimybę išgyventi turėdavo dirbti visą gyvenimą. Dažnai ir šių žmonių vaikai likdavo priklausomi nuo tų pačių turtingųjų.

Yra žinoma, kad viduramžiais didžiąją dalį paskolų verslo valdė žydų tautybės žmonės. Istoriniai šaltiniai teigia, kad valstybių vadovai kvietėsi būtent šios tautybės žmonės, kad turėtų galimybę iš jų pasiskolinti. Valstybėms brangiai kainuodavo karai. Dažnai šalis užklupdavo ir kiti nemalonumai, kaip ligos ar stichinės nelaimės.

Pirmieji bankai atsirado Italijoje. Turtingi Italijos miestų pirkliai buvo sukaupę pakankamai daug finansinių išteklių, kurių negalėjo panaudoti savo veikloje. Jie ėmė skolinti pinigus kitiems pirkliams ar amatininkams, kurie dėka skolintų lėšų galėjo vystyti savo veiklą. Tiesa, tuo metu palūkanos buvo didelės ir jos labai slėgė pasiskolinusiųjų pečius. Taip pat netobula teisinė sistema lėmė, kad pasiskolinę žmonės galėdavo nesunkiai išsisukti nuo paskolos gražinimo. Jie slapstydavosi ir bėgdavo. Dėl šios priežasties pirkliai, kurie teikė paskolas apsijungdavo į organizacijas, kurios vėliau tapo bankais. Tiesa, pirmieji italų bankai iki mūsų dienų neišgyveno. Šiandien visi žinome ir kasdien vartojame italų sukurtus terminus: "bankas", kuris kilo iš italų kalbos ir "bankrotas", kuris buvo sukurtas iš lotyniškų žodžių.
Paskolos

Galiausiai bankai iš tiesų tapo labai stipria ekonomine jėga Industralizacijos laikais. Tada pagrindiniu turtu tapo kapitalas, o ne žemė. Modernėjančiai ekonomikai prireikė daugiau finansinių išteklių.