Būstas

Medžiagų kiekis, reikalingas stogui uždengti

                  Kiek reikia medžiagų stogui uždengti, priklauso nuo įvairių faktorių: keraminių ar betoninių cerpių dydžio, dangos pobūdžio bei stogo nuolydžio. Nuo statesnio stogo vanduo nuteka geriau, todėl, pvz., klojant plokščias ar betonines čerpes, dangos sąnaudos gali būti mažesnės. Kaip preliminarios vertės dominuoja tokie skaičiai: plokščių čerpių prireiks apie 35 vienetų vienam kvadratiniam metrui. Išdrožinės čerpės paprastai būna didesnio formato, be to, jos persidengia tik ties išdrožomis. Taigi, jų kvadratiniam metrui prireiks tik 15-20 vienetų. Betoninių čerpių („Heidelbergo čerpių” ar „Frankfurto plokščių”) vienam kvadratiniam metrui reikės apie 10 vienetų. Žinoma, yra ir kitokių, mažesnio formato, betoninių čerpių, kurių reikės daugiau. Nesvarbu, kokios čerpės bus naudojamos, ypač reikėtų atkreipti dėmesį į čerpių formą.

Apkalos lentjuosčių sandūros visuomet turi atsidurti ant gegnės. Atstumas tarp gegnių įvairuoja priklausomai nuo stogo. Nustatant lentjuosčių kiekį, naudinga atsižvelgti į liekančias atraižas. Stogo dangos uždėjimas rūšis ir nuolydis įtakoja grebėstus, atstumą tarp jų, taigi ir skaičių. Šiuo metu rinkoje siūloma daug įvairių keraminių ir betoninių stogo čerpių, todėl dauguma gamintojų pateikia technines instrukcijas ir informacines brošiūras, kuriose nurodo vidutinį atstumą tarp grebėstų. Apskaičiuojant būtina nepamiršti, kad grebėstai visuomet atsiremia į gegnę. Dėl to taip pat gali susidaryti likučių, į kuriuos derėtų atsižvelgti apskaičiuojant. Geriausia yra išmatuoti grebėstų ilgį, apskaičiuoti grebėstų skaičių vienai gegnei ir galiausiai palyginti, kokio ilgio grebėstus naudojant susidarys mažiausiai likučių. Antrinių grebėstų — t. y. vėdinimui per vėdinimo tarpą reikalingų grebėstų — kiekis atitinka stogo gegnių ilgį, nes čia vėl galima panaudoti nupjautas dalis ir medžiagų likučius.

Tvirtinimo medžiagų — stogo tolio ar vielos smeigių kiekis priklausys nuo planuojamų darbų apimties. Taisymo darbams pakaks nedidelio kiekio staty-bos ar meistravimo reikmenų parduotuvėje vienetais ar kilogramais supakuotų vinių.

Skiedinio stogui dengti sąnaudas nustatyti sunku. Paruoštas naudojimui skiedinys paprastai parduodamas didesniais tūriais. Be to, jis dažnai turi atspalvį, o tai (ypač taisant senus stogus) nemaloniai krinta į akis.

Profesionalo patarimas Jei remontui reikia nedaug skiedinio, jį galima pasigaminti pačiam: 8 tūrio dalis 0-2 mm frakcijos smėlio, 1 tūrio dalį cemento ir 2 tūrio dalis hidraulinių kalkių sumaišius su vandeniu, gaunamas naudojimui tinkamas skiedinys, viską gali pasidaryti savo auksinėmis rankomis, svarbu, kad jos būtų miklios ir netingėtų dirbti. Šaltinis paimtas iš www.statybanamo.lt .