Įvairenybės,  Valstybė/Politika,  Verslas / Ekonomika

Mokesčių susigrąžinimas UK

Ne vienas lietuvis atvykęs dirbti į Jungtinę Karalystę nesuvokia, jog tuo metu mokesčius moka nebe Lietuvos valstybei. Taip pat yra nežinoma, jog dirbant legaliai tam tikru atveju atsiranda galimybė susigrąžinti sumokėtą dalį pinigų. Mokesčių grąžinimas UK atliekamas pasibaigus finansiniams metams (išimtis, išėjus iš darbo ir niekur nedirbant finansinių metų laikotarpiu, mokesčiai grąžinami iš karto). Reikėtų žinoti, kad finansiniai metai Didžiojoje Britanijoje prasideda balandžio 6 d. ir baigiasi kitų metų balandžio 5 d.

Taigi, jei esate legaliai įdarbintas (angl. employed) iš kiekvieno Jūsų atlyginimo išskaičiuojami pajamų (angl. Interest tax) ir socialinio draudimo (angl. NI tax) mokesčiai. Retkarčiais pajamų mokestis yra apskaičiuojamas per didelis, taip dažniausiai atsitinka išėjus iš darbo neišdirbant visų finansinių metų. Būtent šios permokos ir yra grąžinamos Jums.

Taip pat dirbantys pagal darbo sutartį asmenys gali susigrąžinti permokėtus mokesčius, jeigu jie:

 • neišdirbo neapmokestinamo minimumo;
 • mokėjo mokesčius pagal atsarginį mokesčių kodą (angl. emergency tax code);
 • buvo studentai ir dirbo atostogų ar praktikos metu, o mokėjo mokesčius bendra tvarka.

Mokesčių susigrąžinimas UK esant pajamų permokoms nėra labai paprastas procesas. Tam yra reikalinga P60 forma. Jei esate palikę darbą(-usi) – P45 formą(-as). Pasibaigus finansiniams metams (t.y., po balandžio 5 d.) paskutinis Jūsų darbdavys privalo išduoti P60 formą, kurioje nurodyta, kiek per metus uždirbote ir kiek buvo sumokėta mokesčių. Jeigu paliekate darbą finansiniams metams nepasibaigus, darbdavys privalo išduoti P45 formą, kurią turite pateikti naujajam darbdaviui (pvz., jei per metus turėjote tris darbdavius, Jūs privalote turėti tris P45 formas).

Laikas, per kurį atliekamas mokesčių grąžinimas UK, priklauso nuo:

 • pateiktų dokumentų;
 • UK mokesčių inspekcijos užimtumo;
 • P45, P60 formų ( ne )turėjimo;
 • informacijos pateikimo tinkamumo.

Suma, kai atliekamas mokesčių susigrąžinimas UK, priklauso nuo:

 • darbo trukmės per finansinius metus;
 • uždirbtų pajamų bei nuskaičiuotų mokesčių;
 • mokesčių kodo;
 • kuriais finansiniais metais dirbote;
 • neapmokestinamos sumos rodiklio.

Jei patys nesijaučiate užtikrinti, kaip tinkamai atlikti visus mokesčių susigrąžinimo veiksmus Jums gali padėti finansų konsultantai.

mokesčių grąžinimas

10 Forest House Business Centre

8 Gainsborough Road Leytonstone

London E11 1HT

info@aldusltd.co.uk

+44 (0) 208 558 6148

+44 (0) 208 539 9855

+44 (0) 776 971 8413