Įvairenybės

Nacionalinis radinių biuras nuo šiol padės surasti pamestus daiktus

Veiklą pradėjo socialinis projektas “Nacionalinis radinių biuras”, kurio  tikslas – padėti nelaimės ištiktiems žmonėms susigražinti savo prarastus daiktus, o radusiems – rasti jų savininkus. “Baigėsi lapelių ant stulpų era”, teigia radinių biurą įsteigę projekto iniciatoriai.

Daug žmonių pameta sau brangius daiktus ar būna apvogti. Neretai vagys pasiima tik tai, ką jie greitai gali paversti pinigais, o kitus daiktus tiesiog numeta. Žmonės, radę pamestus daiktus ir norintys sugrąžinti juos teisėtiems savininkams, turi skirti pernelyg daug energijos, laiko ir pastangų, kad pavyktų atrasti tikrąjį daiktų savininką. Todėl šiame radinių biure bus kaupiama visoje Lietuvos pamestų ir rastų daiktų duomenų bazė.

Nuo šiol, daiktą pametęs ar radęs žmogus gali pats patalpinti skelbimą apie pamestą/rastą daiktą svetainėje www.pamestidaiktai.lt ir patogiai duomenų bazėje ieškoti daiktų arba jų savininkų ar pareikšti padėką daiktus gražinusiems žmonėms.

 

Idėja kilo iš patirties

“Įgyvendinti tokį projektą paskatino asmeninė patirtis, kai savo laiptinėje radau moterišką rankinę su raktų ryšuliu, tuščia pinigine, keletu nuotraukų ir kitais asmeniniais daiktais. Vaikščiojau po rajoną ir sutiktiems žmonėms rodydamas nuotraukas ieškojau savininkės. Deja, jos taip ir neradau,” – sakė projekto idėjos autorius Aidas Jarušaitis.

Radinių biuras spręs visą eilę problemų

Kuriant radinių sistemą buvo apklausta nemažai viešojo transporto ir kitų įmonių atstovų, o taip pat dažnai žmonių lankomų vietų valdytojų, kurie išsakė savo poreikius www.pamestidaiktai.lt sistemai. Pasak jų, labai didelė problema yra tai, kad žmonės negali pasakyti, kur galėjo pamesti daiktus, todėl dažnai ieško ne ten. Kadangi kiekviena socialiai atsakinga bei besirūpinanti savo klientais įmonė surenka ir “sandėliuoja” rastus daiktus, tokioms įmonėms kyla nemažai problemų: sandėliavimo, administravimo, savininko paieškos, galų gale ką daryti su daiktais, kurių taip niekas ir neatsiima, ir pan. Pamestidaiktai.lt sistema leidžia daug paprasčiau spęsti šias problemas – daiktus arba jų savininkus galima rasti nepriklausomai nuo daikto praradimo vietos, pranešimus duomenų bazėje galima filtruoti pagal miestus, pamesto/rasto daikto tipą ir pan.

Policijos palaikymas

Policijos pareigūnai, taip pat džiaugiasi šios sistemos startu ir tikisi, kad ji padės išaiškinti daugiau nusikaltimų, nes nusikaltėliai dažniausiai  neapžiūrinėja vogtų daiktų nusikaltimo vietoje, o turi iš anksto numatytas “saugesnes” vietas, todėl žinant, kur nereikalingi daiktai išmetami bus galima nustatyti nusikaltėlių judėjimo maršrutus ir taip lengviau juos sulaikyti.

Puikus pilietiškumo bei socialinės atsakomybės skatinimo pavyzdys

Pasak Vilniaus Universiteto KHF Filosofijos ir kultūros studijų katedros vedėjo doc. Dr. Donato Pilinkaus tokie projektai kaip “Nacionalinis radinių biuras” yra svarbūs ne tik dėl tiesioginės savo paskirties. “Reikėtų žvelgti daug giliau ir įvertinti, kokią naudą gauna valstybė piliečių pilietiškumo skatinimo, socialinės integracijos bei moraliniais aspektais. Pilietinė visuomenė bus gyvybinga tiek, kiek bus gyvi tokie projektai, todėl valstybė privalo visais įmanomais būdais ir priemonėmis juos skatinti ir remti jų plėtrą. O tokios iniciatyvos, kylančios iš pačio jaunimo, yra geras ženklas Lietuvos valstybei, kad auga naujoji pilietiškos visuomenės karta”, teigia D. Pilinkus.

Kviečia prisijungti ne tik fizinius asmenis, bet ir įmonės

Kadangi dažniausiai žmonės savo daiktus praranda/pameta kavinėse, teatruose, autobusuose ir kitose panašiose vietose, šiuo metu vyksta šių įstaigų integracija į nacionalinio radinių biuro sistemą, o tuo tarpu Nacionalinis radinių biuras ragina ir visas kitas socialiai atsakingas įmones prisijungti prie bendros radinių duomenų bazės plėtros, o daiktus pametusius arba radusius žmones, aktyviai naudotis specialiai tam sukurta, jau dabar veikiančia – pamestidaiktai.lt sistema.

Sistema pritaikyta įvairaus amžiaus bei skirtingus kompiuterinio raštingumo gebėjimus turintiems žmonėms

“Mes atlikome sistemos vartotojiškumo tyrimą su įvairiomis amžiaus grupėmis, ištyrėme keletą  įvairaus sudėtingumo sistemos versijų siekdami, kad sistema galėtų naudotis kuo platesnis ratas visuomenės. O tyrimo rezultatai parodė, kad toks sistemos funkcinis paprastumas, koks jis yra dabar – labiausiai priimtinas ir suprantamas visų amžiaus grupių respondentams, todėl dabar ja gali naudotis visi”, – teigia 7 metų patirtį, projektuojant ir diegiant IT sistemas Lietuvoje bei Europoje, turintis A. Jarušaitis.

 

Nacionalinis radinių biuras

www.pamestidaiktai.lt

Čia daiktai randa savo savininkus!