Įvairenybės,  Paskolos,  Verslas / Ekonomika

Religijos ir paskolos

Dauguma pirmųjų civilizacijų besivadovaudamos savuoju religiniu kodeksu nedraudė kreditams taikomų palūkanų. To meto bendruomenės gyvą organizmą suprasdavo kaip galintį daugintis nesvarbu ar tai gyvūnas, ar augalas. Taigi vykdant gyvų organizmų mainus buvo priimta tikėtis palūkanų. Yra žinoma, kad 5000 metų prieš Kristų buvo vykdomas alyvų, datulių ir kitų augalų sėklų skolinimas, taip pat galvijų. O štai pirmosiose civilizacijose Mesopotomijoje, o vėliau ir hetitų, finikiečių, egiptiečių valstybėse kreditai su palūkanomis buvo pripažinti ir valdančiuosiuose sluoksniuose. Visgi bėgant laikui sustiprėjusiose civilizacijose, kurios vadovavosi tam tikrų religijų nuostatomis, palūkanos tapo nepriimtinos, apie tris didžiąsias religijas ir kreditų su paskolomis vystymąsi tose santvarkose ir bus šis straipsnis.

Prieš apžvelgiant didžiąsias religijas priminsiu apie kreditus senovės valstybėse, miestuose. Kaip jau rašiau praeitame straipsnyje apie paskolų išpopuliarėjimo priežastis, pirmieji kreditai su palūkanomis atsirado senovės Šumerų miestuose. Dėl nepalankių geografinių sąlygų žiemą ūkininkai negalėjo sėti derliaus, o pirkliai keliauti ir gabenti prekių. Taigi mainų santvarka išsivystė iki to, kad ne derliaus laikotarpiu pirkliai žemdirbiams teikdavo palūkanas išgyvenimui ir naujo derliaus sėjai, o žemdirbiai galėdavo išgyventi ne derliaus laikotarpiu ir nuėmę pasėliu grąžinti prisiimtas paskolas. Tokia santvarka išsilaikė iki krikščionybės atsiradimo, nors Judėjų tikėjimas yra senesnis nei krikščionybė su išlygomis paskolos su palūkanomis buvo leidžiamos teikti kitatikiams, be to izraelitų skaičius buvo kur kas mažesnis. Taigi tiek senovės egiptiečiai, tiek graikai ar romėnai naudojosi paskolų su palūkanomis teikiamais privalumais.

Krikščionybė

Prieš 2 tūkstančius metų atsiradęs, o gal tiksliau reikėtų sakyti atsiskyręs nuo judėjų tikėjimas draudė palūkanas. Galima sakyti, kad krikščionių bažnyčia draudė tokį skolinimo būdą. Taip pat buvo draudžiamos palūkanos taikomos valiutų keitimo metu. Kaip bebūtų bėgant laikui ir keičiantis gyvenimo santvarkai, krikščioniškoji bažnyčia nusileido visuomenei ir nebeprieštaravo kreditų davimui pritaikant palūkanų normą.

Judaizmas

Judėjų šventoji knyga Tora ir Hebrajų Biblija kritikuoja paskolų ėmimą, bet izraelitų Biblijos interpretacijos dėl draudimo varijuoja. Pagrindinis teiginys su kuriuos sutinka bene visi Judaizmo išpažinėjai yra toksai, kad izraelitas negali skolinti pinigų taikant palūkanas kitam izraelitui. Kaip bebūtų šventosiose knygose iki galo nėra nurodyta apie draudimą skolinti pinigus žmonėms išpažįstantiems kitas religijas. Beje žinant viduramžių santvarką, būtent Judėjai tuo metu teikė krikščionims paskolas, nes Europoje buvo stipriai juntama krikščioniškosios bažnyčios ranka.

Taigi izraelitams yra uždrausta taikyti palūkanas paskoloms skolinant kitiems izraelitams, bet nėra draudžiama skolinti ne izraelitų tikėjimo žmonėms. Beje viduramžiuose yra žinoma, kad didelė dalis Judėjų skundėsi šiuo draudimu kadangi buvo pradėta piktnaudžiauti tokiomis paskolomis. Kaip bebūtų dauguma dvasininkų iki šiol palaiko šventųjų knygų teiginius.

Islamas

Islamo religija kategoriškai draudžia skolinti pinigus taikant palūkanas. Šventoji knyga Koranas teigia (vertimas paties autoriaus): „O Jūs tie kurie tikite Alachu, nesinaudokite lupikavimu, dvigubindami ar daugindami pinigus, bet bijokite Dievo, jei imsitės tokios veiklos.“ (3:130) Ir „ir Alachas leido mainus ir uždraudė palūkanas“ (2:275).

Viduramžius dauguma istorijos specialistų pripažįsta, kaip visuomenės vystymosi pertrauka. Akivaizdu, kad dėl religinių įstaigų kišimosi į visuomeninį gyvenimą buvo uždraustas ne tik mokslas ir visokeriopas tobulėjimas, tačiau ir apribota ekonominė santvarka sėkmingai veikusi keletą tūkstantmečių. Žinoma, nereikia kaltinti paties tikėjimo, daugumai draudimų įtakos turėjo patys žmonės ir jų įsteigtos institucijose. Štai dabar Europa ir Jungtinės Amerikos Valstijos išgyveno didžiulę ekonominę krizę, kurios viena iš pagrindinių priežasčių buvo perdėtas vartojimas. Nepasvertos paskolos internetu nusitempė gausybę žmonių į skolų liūną. Visgi skolinantis ir imant paskolas reikia pasitarti su šios srities ekspertais, kurie patars, kurie skolinimosi įrankiai yra priimtini Jums. Ko pasėkoje paskolos internetu ar kreditai iš bankų gali išgelbėti daugelio asmeninius finansus.

Kreditas faraonui