Įvairenybės

Skolos išieškojimas

Skolos išieškojimas – pactasuntservanda

Skolos išieškojimas
Skolos išieškojimas

Sutartis reikia vykdyti (lotyniškai „pactasuntservanda“) . Tokia nuostata vadovaujantis, sudaromos tarptautinės sutartys, kurios ją pasirašiusioms šalims yra privalomos ir prilygsta įstatymui. Šis principas galioja ne tik tarptautinėje teisėje, bet ir kasdieninėse situacijose. Paprastai stengiamasi laikytis sudarytų sutarčių, raštiškų ar žodinių susitarimų. Tačiau ką daryti, kai jūsų klientas, verslo partneris, ar pažįstamas asmuo neįvykdo prisiimtų finansinių įsipareigojimų, pasibaigus paskirtam terminui ir tampa jums skolingas? Atsakymas vienas – nedelsiant kreiptis į skolų išieškojimo bendrovę.

Skolos atgavimas

Darbas su skolininkais – tai subtilus procesas, kurio metu būtina įvertinti įsiskolinusios šalies finansinę būklę, prisiimtų finansinių įsipareigojimų dydį, delsimo grąžinti skolą trukmę ir kitas aplinkybes. Todėl, prieš pradėdami veikti, skolos išieškojimo profesionalai įvertins su skola susijusius aspektus. Atlikus jūsų atvejo vertinimą, skolos išieškojimas gali būti vykdomas dviem būdais: ikiteisminiu arba teisminiu. Susipažinkite su šių būdų privalumais bei trūkumais.

Ikiteisminis skolos išieškojimas

Ikiteisminis skolos išieškojimas, nesikreipiant į teismą, pagrįstas kompromiso radimu. Siekiama, kad skola Jums būtų grąžinta kuo greičiau, nepatiriant bylinėjimosi išlaidų. Bandoma visais įmanomais būdais paveikti skolininką, kad jis ne tik įvykdytų uždelstus finansinius įsipareigojimus, bet ir atlygintų žalą – sumokėtų delspinigius už vengimą grąžinti skolą. Išieškojimas vyksta siunčiant įspėjimus, primenant apie susidariusį įsiskolinimą telefono skambučiais. Susitikimų su skolininku metu deramasi dėl skolos padengimo grafiko sudarymo, dedamos visos pastangos, kad būtų pasirašyti skolos grąžinimo dokumentai.

Teisminis skolos išieškojimas

Ikiteisminis būdas ne visada pasiteisina. Pavyzdžiui, kai skolininkas slapstosi arba skolos grąžinimo dokumento (vekselio) galiojimas yra pasibaigęs. Tada skolos išieškojimas vykdomas, kreipiantis į teismą. Teisminis būdas yra sudėtingesnis, ilgesnis ir brangesnis nei ikiteisminis skolos atgavimo procesas. Teisminio skolos išieškojimo efektyvumą užtikrina besąlygiškai privalomi vykdyti teismo sprendimai. Skolininko turtui gali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės: turto areštavimas, draudimas sudaryti tam tikrus sandorius.

Skolų prevencija

Ikiteisminiai ir teisminiai skolų išieškojimai reikalauja laiko bei pastangų. Galimų rūpesčių dėl jums priklausančių pinigų atgavimo galima lengvai išvengti, naudojantis prevencinėmis skolų išieškojimo bendrovės paslaugomis. Planuodami turėti finansinių reikalų su nauju verslo partneriu ar klientu, galite užsisakyti jo patikimumo ir mokumo vertinimą. Turėdami svarbiausią informaciją apie vykdomos veiklos rezultatus, turimą turtą, įsipareigojimus ir ekspertų išvadas, galėsite tinkamai įvertinti galimą sandorio riziką.

Finansinių mokėjimų kontrolė taip pat padės sumažinti skolos riziką. Nuolat stebint jūsų klientų ar verslo partnerių finansines operacijas, siunčiami įspėjimai apie vėluojančius pervedimus, raginimai tinkamai atlikti finansinius įsipareigojimus. Kita efektyvi kovos su skolomis priemonė – prevencinis spaudas. Žymėdami savo sutartis, sąskaitas ir kitus klientui perduodamus dokumentus pranešite, kad jūsų tarpusavio finansiniai įsipareigojimai yra kontroliuojami skolų išieškojimo įmonės. Šios paprastos, tačiau efektyvios, priemonės padeda išvengti nemalonių skolų rūpesčių ir jums, ir jūsų klientui.

Ramiai ir užtikrintai planuokite savo veiklą, o finansinius įsipareigojimus palikite skolų išieškojimo bendrovei. Tegu savo įsipareigojimus primiršę ar tyčia pamiršę klientai žino, kad su jumis geriau elgtis atsakingai bei sąžiningai. Juk jūs patys rodote tinkamą pavyzdį?