Paskolos

Skolų išieškojimas. Ką reikia žinoti?

Kiekvienai įmonei labai svarbu, kad skolininkai laiku padengtų skolas. Seniau tai nebuvo aktualu, tačiau šiuo metu užklupus sunkmečiui – kiekviena skola yra aukso vertės. Bendrovė siekia kontroliuoti savo skolas. Pirmasis siekimas bandyti atgauti skolas- telefoniniais skambučiais. Laiškai neturi grasinti. Tokia nuostata nebūna ypatingai veiksminga. Pranešimai pradedami siųsti ilgai įkalbinėjus sugrąžinti įsiskolinimą. Neseniai atėjo įprotis rašant atsiskaitymą nurodyti, jog grąžinimą kontroliuoja skolų išieškojimo firma, vienok panašią priemonę verta naudoti kasdienes paslaugas teikiančioms įmonėms. Jeigu bendrovė dirba su negausiu gyventojų skaičiumi, minėtoji veikla nenaudotina. Neblogai biurą žinantį žmogų geriau pasitiks pranešimas, kad greitai sumokėjus atsiskaitymą, bus pasiūlyta nuolaidų.

Sumani įmonė skolų išieškojimo niekad nepaves buhalteriui, jei sugebės, susiras teisininką. Teisininkai išanalizuos prasiskolinusiųjų finansinę padėtį, išsiaiškins sunkumus, tada spręs, kada imtis veiksmų. Suradus teisininką, gyventojams nebeteks rūpintis, kurį kelią rinktis išieškant skolą, kokius įrodymus paruošti, kaip garantuoti skolos išieškojimą trumpais saugos būdais. Teisininkai užtikrins, kad dokumentas laiku nueitų pas antstolius, seks išieškojimo vykdymą. Antstoliai dalyvauja kai būna ikiteisminis įsiskolinimų išieškojimai. Jie stengiasi, jog įmonės greitai sugrąžintų įsiskolinimą, vykdo finansinių įsipareigojimų kontrolę. Antstolių ieškoma, kada turimi įsiskolinimą patvirtinantys faktai.

Antstoliai nusprendžia, kaip bendrovės skolininkas sugeba susimokėti. Kuomet paduodami reikalingi įrodymai apie skolas, reikalinga, kad įsiskolinti pinigai būtų realiai išieškoti. Pirmučiausiai su prašančia susigrąžinti skolą bendrove sudaromos sutartys apie skolų ieškojimą. Patvirtinamas bylų atlygis antstoliams. Atlygis antstoliams apskaičiuojamas biurui susigrąžinus dalį skolos. Atlyginimas paskiriamas, įvertinus skolos dydį, nesugrąžinimo laiką, įskolinusio turtinę padėtį. Jeigu įsiskolinęs gyvena ne Lietuvoje, įmonė sumoka komandiruočių pinigus antstoliui. Gyventojai gali atgauti išlaidas padavę ieškinius teismui.

Pinigai grąžinami maždaug per du mėnesius. Tačiau pasitaiko, jog bylos tęsiasi ilgai. Gyventojams parodomos ataskaitos apie proceso eigą.

Jei skolos išieškoti nepavyksta, rengiami pareiškimai dėl skolininkų neteisėto veiksmo teismui, ruošiami kreditoriniai paklausimai teismų paskirtiems administratoriams sudarius skolininkui restruktūrizacijos bylas. Antstolio biuras gyventojui siūlo kvalifikuotus advokatus būti teismuose.

Ypatingai aktualu, jog tada kuomet išieškoti įsiskolinimą nėra galimybės, antstolis sutvarko įrodymus, kurių pagrindu kreditorius nurašo neįmanomas įsiskolinimus.