Įvairenybės,  Visuomenė

Skyrybos. Kaip gali pasibaigti santuoka.

Santuokos pabaiga

 

Santuoka baigiasi, kai vienas sutuoktinis miršta arba santuoka nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka (skyrybos).

Santuoka gali būti nutraukta:

Santuokos pabaiga dėl vieno sutuoktinio mirties

 

Santuoka baigiasi, kai vienas sutuoktinis miršta arba teismas sprendimu paskelbia jį mirusiu.

Paskelbus sutuoktinį mirusiu, santuoka laikoma pasibaigusia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos arba nuo teismo sprendime nurodytos asmens mirties datos.

Jeigu sutuoktinis, kurį teismas sprendimu paskelbė mirusiu, atsiranda, tai, panaikinus teismo sprendimą, abiejų sutuoktinių bendru prašymu, paduotu santuokos pabaigą įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, santuoka gali būti atnaujinta.

 

Santuokos negaliojimas

 

Gali pasitaikyti atvejų, kai santuoka nenutraukiama, bet pripažįstama negaliojančia. Pripažinti santuoką negaliojančia gali tik teismas. Tam turi būti bent viena iš šių sąlygų:

  • Santuoka sudaryta tos pačios lyties asmenų
  • Santuoka sudaryta neišreiškus tikrosios valios (prievarta, apgaule, grasinant, šantažuojant ar pan.)
  • Santuoka sudaryta su nepilnamečiu negavus tam teismo leidimo
  • Santuoka sudaryta su neveiksniu asmeniu
  • Santuoka sudaryta nenutraukus ankstesnės santuokos ar įregistruotos partnerystės
  • Santuoka sudaryta tarp artimų giminaičių
  • Vienas iš sutuoktinių nepranešė kitam apie tai, kad jis serga venerine liga arba AIDS
  • Santuoka sudaryta tik dėl akių, t.y. fiktyvi santuoka

Dėl santuokos pripažinimo negaliojančia su ieškiniu į teismą gali kreiptis: sutuoktinis, nepilnametis sutuoktinis, jo tėvai, globėjai, rūpintojai, valstybinės vaikų teisių apsaugos institucijos, prokuroras ar bet kuris kitas asmuo kurio teisės yra pažeistos.

Praktikoje santuokos pripažinimo negaliojančia bylos pasitaiko labai retai.

 

Advokatai | Advokatų kontora |