Būstas

Statinio techninę priežiūrą

Gyvenamųjų namų priežiūros nebuvimas paveldėtas iš ankstesnių laikų, kuometprofesionalioje terminologijoje netgi neegzistavo priežiūros sąvoka. Dabarvartojamas terminas „einamasis remontas“ tiksliai perteikia to laikotarpiopožiūrį: pirma turi atsirasti defektas, o tik tada atvyksta meistras ir jįtaiso. Todėl ištisus dešimtmečius gyvenamųjų namų priežiūra neegzistavo, osituacija šiandien nepagerėjo.  Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo uždaviniai yra siekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojami nepažeidžiant projektų, statybos bei eksploatavimo normų, laiku pastebėti ir teisingai įvertinti bei likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus. Būtina ne tik remontuoti jau atsiradusius defektus, tačiau ir profilaktinėmis priemonėmis tausoti statinius ir jų konstrukcijas.

Statinio techninę priežiūrą sudaro:

  • nuolatinis statinio būklės stebėjimas,
  • periodinės ir specializuotos apžiūros,
  • pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas,
  • remonto organizavimas ir kt.

Statybos techniniuose reglamentuose nustatyti privalomieji reikalavimai, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus, o gyvenamasis namas ir jo aplinka turi būti naudojama, prižiūrima ir tvarkoma taip, kad patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, būtų išlaikyta estetiškanamo ir jo aplinkos išvaizda, būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos.