• Įvairenybės,  Visuomenė

  Skyrybos. Kaip gali pasibaigti santuoka.

  Santuokos pabaiga   Santuoka baigiasi, kai vienas sutuoktinis miršta arba santuoka nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka (skyrybos). Santuoka gali būti nutraukta: abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės Santuokos pabaiga dėl vieno sutuoktinio mirties   Santuoka baigiasi, kai vienas sutuoktinis miršta arba teismas sprendimu paskelbia jį mirusiu. Paskelbus sutuoktinį mirusiu, santuoka laikoma pasibaigusia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos arba nuo teismo sprendime nurodytos asmens mirties datos. Jeigu sutuoktinis, kurį teismas sprendimu paskelbė mirusiu, atsiranda, tai, panaikinus teismo sprendimą, abiejų sutuoktinių bendru prašymu, paduotu santuokos pabaigą įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, santuoka gali būti atnaujinta.   Santuokos negaliojimas   Gali pasitaikyti atvejų, kai santuoka nenutraukiama, bet pripažįstama negaliojančia. Pripažinti…

 • Įvairenybės,  Valstybė/Politika,  Verslas / Ekonomika

  Atstovavimas teisme civilinėse bylose

  Civilinio proceso kodekse nurodyta kas ir kokiais atvejais gali ar privalo atstovauti ginčo šalį ar kitą suinteresuotą asmenį. Atkreiptinas dėmesys, kad atstovavimas civiliniame procese nėra tapatus atstovavimui materialinės teisės prasme. Bendros nuostatos 51 straipsnis. Atstovavimas teisme 1. Asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus. Paties asmens dalyvavimas byloje neatima iš jo teisės turėti šioje byloje atstovą. 2. Atstovo atvykimas į teismo posėdį laikomas tinkamu byloje dalyvaujančio asmens, kuriam jis atstovauja, dalyvavimu teismo posėdyje, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, jog atstovaujamojo dalyvavimas procese yra būtinas. 3. Šio Kodekso bei Civilinio kodekso nustatytais atvejais asmuo privalo turėti byloje advokatą. 4. Valstybei civiliniame procese atstovauja Vyriausybė, įstatymų numatytais atvejais –…

 • Įvairenybės

  Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės

  Santuokos nutraukimo momentas (Skyrybos) Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos. Teismas per tris darbo dienas po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos privalo išsiųsti sprendimo kopiją teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai, kuri įregistruoja santuokos nutraukimo faktą. Santuokos nutraukimo įtaka sutuoktinių turtinėms teisėms Santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo. Sutuoktinis, išskyrus tą, kuris buvo pripažintas kaltu dėl santuokos iširimo, gali prašyti, kad teismas nustatytų, jog santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi. Sandorių, sudarytų po santuokos nutraukimo bylos iškėlimo, pripažinimas negaliojančiais Sandoriai, susiję su sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe, kuriuos…

 • Įvairenybės,  Valstybė/Politika

  Vedybų sutartis

  Vedybų sutartis Vedybų sutartis yra sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (separacija). Vedybų sutarties sudarymas Vedybų sutartis gali būti sudaryta iki santuokos įregistravimo (ikivedybinė sutartis) arba bet kuriuo metu po santuokos įregistravimo (povedybinė sutartis). Vedybų sutartis, sudaryta iki santuokos įregistravimo, įsigalioja nuo santuokos įregistravimo dienos. Povedybinė sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo, jei sutartyje nenustatyta kitaip. Nepilnametis gali sudaryti vedybų sutartį tik po santuokos įregistravimo. Sutuoktinis, kuris teismo sprendimu pripažintas ribotai veiksniu, gali sudaryti vedybų sutartį tik tada, kai yra rašytinis jo rūpintojo sutikimas. Jeigu rūpintojas sutikimo neduoda, sutuoktinio prašymu leidimą sudaryti vedybų sutartį gali duoti teismas. Vedybų sutarties…

 • Įvairenybės,  Valstybė/Politika,  Verslas / Ekonomika,  Visuomenė

  Advokatai. Advokatų veikla

  Advokatų teikiamos teisinės paslaugos Advokatų teikiamos teisinės paslaugos – tai teisės konsultacijos (patarimai teisės klausimais), teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, atstovavimas teisės klausimais, gynyba bei atstovavimas bylų procese, kai šie veiksmai atliekami už atlyginimą. Teisines paslaugas gali teikti advokatai (advokato padėjėjai) ar advokatų profesinė bendrija. Kai paslaugas teikia ar veikia advokatų profesinė bendrija, jai mutatis mutandis taikomos tos pačios nuostatos kaip ir advokatui. Advokato veikla Advokato teisę teikti teisines paslaugas gali riboti tik įstatymai. Kiekvienas asmuo įstatymų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti advokatą, kuris patartų, jam atstovautų ar gintų jo interesus. Advokato veikla yra teisinių paslaugų teikimas. Advokato veikla nėra komercinė ūkinė. Advokatas taip pat turi teisę už atlyginimą teisės…

 • Visuomenė

  Ar sunku tvarkytis skyrybų dokumentus?

  Skyrybos nėra pats maloniausias procesas, dažnu atveju kainuojantis nemažai nervų, o kartais ir pinigų. Nusprendę skirtis, žmonės dažnai tarsi pamiršta viską ir puola vienas kitam grąsinti advokatais ir teismais, ko pasekoje ir taip subyrėję santykiai tampa dar prastesni. Žinoma, norint nutraukti santuoką, prireiks kreiptis ir į advokatų kontorą, kurioje teikiamos tokio pobūdžio teisinės paslaugos, kadangi remiantis LR teisės aktais, santuoka gali būti nutraukta tik teismo sprendimu. Tačiau kuo lengviau įvyksta skyrybų procesas, tuo mažiau tai kainuoja ir Jūsų piniginei.   Tam, kad būtų paprasčiau susigaudyti skyrybų procese, šiame straipsnyje sudarysime sąrašėlį dokumentų, reikalingų norint nutraukti santuoką.   Siekiant skyrybų, pirmiausia reikalingas yra pareiškimas dėl santuokos nutraukimo. Šis pareiškimas turi būti…

 • Verslas / Ekonomika

  Kaip sudaroma UAB akcijų pirkimo – pardavimo sutartis?

  Uždaroji akcinė bendrovė (toliau dar – bendrovė) yra viena iš populiariausių verslo organizavimo formų Lietuvoje. Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. birželio mėnesį skalbtais duomenimis, 2010-2011 m. Lietuvos Respublikoje buvo įregistruotos atitinkamai 45 541 ir 48 919 veikiančių uždarųjų akcinių bendrovių. Tuo tarpu kitų verslo organizavimo teisinių formų ūkio subjektų, esančių antroje vietoje pagal populiarumą – individualių įmonių, skaičius 2010 ir 2011 m. siekė atitinkamai 16 742 ir 16 411. Pažymėtina, kad akcinių bendrovių skaičius yra žymiai mažesnis ir 2010 m. bei 2011 m. sudarė vos 358 ir 343. Taigi akivaizdu, kad uždarosios akcinės bendrovės yra absoliučios lyderės pasirenkant verslo organizavimo formą. Neišvengiama aukščiau nurodytos situacijos pasekmė yra ir uždarųjų…

 • Verslas / Ekonomika

  Akcijų pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo teisinė apžvalga

  Uždaroji akcinė bendrovė (toliau dar – bendrovė) yra viena iš populiariausių verslo organizavimo formų Lietuvoje. Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. birželio mėnesį skalbtais duomenimis, 2010-2011 m. Lietuvos Respublikoje buvo įregistruotos atitinkamai 45 541 ir 48 919 veikiančių uždarųjų akcinių bendrovių. Tuo tarpu kitų verslo organizavimo teisinių formų ūkio subjektų, esančių antroje vietoje pagal populiarumą – individualių įmonių, skaičius 2010 ir 2011 m. siekė atitinkamai 16 742 ir 16 411. Pažymėtina, kad akcinių bendrovių skaičius yra žymiai mažesnis ir 2010 m. bei 2011 m. sudarė vos 358 ir 343. Taigi akivaizdu, kad uždarosios akcinės bendrovės yra absoliučios lyderės pasirenkant verslo organizavimo formą. Neišvengiama aukščiau nurodytos situacijos pasekmė yra ir uždarųjų…

 • Verslas / Ekonomika

  Bankrotas. Ar įmanoma to išvengti?

  Pastaruosius kelerius metus netyla kalbos apie krizę, bankrotus bei skolas. Finansinė padėtis Lietuvoje, praėjus keliems metams nuo ekonominio nuosmukio pradžios vis dar nėra stabili. Kartu tai lemią ir keblią verslo padėtį. Bankrotų skaičius per pastaruosius metus šiek tiek sumažėjo, tačiau naujai reigstruotų įmonių skaičius vis dar nesiekia tokio, koks buvo prieškriziniu periodu.   Visų pirma, prieš pradėdami kalbėti apie tai, kaip apsisaugoti nuo bankroto, apsibrėžkime, kas yra pats bankrotas. Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu, bankrotas yra nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla (teismo nagrinėjama civilinė byla dėl ginčų, kylančių iš bankroto teisinių santykių) arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka. Bankrotas įmonei gali…

 • Verslas / Ekonomika

  Kaip įveikti bankrotą?

  Pastaruosius kelerius metus netyla kalbos apie krizę, bankrotus bei skolas. Finansinė padėtis Lietuvoje, praėjus keliems metams nuo ekonominio nuosmukio pradžios vis dar nėra stabili. Kartu tai lemią ir keblią verslo padėtį. Bankrotų skaičius per pastaruosius metus šiek tiek sumažėjo, tačiau naujai reigstruotų įmonių skaičius vis dar nesiekia tokio, koks buvo prieškriziniu periodu.   Visų pirma, prieš pradėdami kalbėti apie tai, kaip apsisaugoti nuo bankroto, apsibrėžkime, kas yra pats bankrotas. Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu, bankrotas yra nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla (teismo nagrinėjama civilinė byla dėl ginčų, kylančių iš bankroto teisinių santykių) arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka. Bankrotas įmonei gali…