• Įvairenybės,  Valstybė/Politika,  Verslas / Ekonomika

    Atstovavimas teisme civilinėse bylose

    Civilinio proceso kodekse nurodyta kas ir kokiais atvejais gali ar privalo atstovauti ginčo šalį ar kitą suinteresuotą asmenį. Atkreiptinas dėmesys, kad atstovavimas civiliniame procese nėra tapatus atstovavimui materialinės teisės prasme. Bendros nuostatos 51 straipsnis. Atstovavimas teisme 1. Asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus. Paties asmens dalyvavimas byloje neatima iš jo teisės turėti šioje byloje atstovą. 2. Atstovo atvykimas į teismo posėdį laikomas tinkamu byloje dalyvaujančio asmens, kuriam jis atstovauja, dalyvavimu teismo posėdyje, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, jog atstovaujamojo dalyvavimas procese yra būtinas. 3. Šio Kodekso bei Civilinio kodekso nustatytais atvejais asmuo privalo turėti byloje advokatą. 4. Valstybei civiliniame procese atstovauja Vyriausybė, įstatymų numatytais atvejais –…