• Įvairenybės,  Visuomenė

  Skyrybos. Kaip gali pasibaigti santuoka.

  Santuokos pabaiga   Santuoka baigiasi, kai vienas sutuoktinis miršta arba santuoka nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka (skyrybos). Santuoka gali būti nutraukta: abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės Santuokos pabaiga dėl vieno sutuoktinio mirties   Santuoka baigiasi, kai vienas sutuoktinis miršta arba teismas sprendimu paskelbia jį mirusiu. Paskelbus sutuoktinį mirusiu, santuoka laikoma pasibaigusia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos arba nuo teismo sprendime nurodytos asmens mirties datos. Jeigu sutuoktinis, kurį teismas sprendimu paskelbė mirusiu, atsiranda, tai, panaikinus teismo sprendimą, abiejų sutuoktinių bendru prašymu, paduotu santuokos pabaigą įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, santuoka gali būti atnaujinta.   Santuokos negaliojimas   Gali pasitaikyti atvejų, kai santuoka nenutraukiama, bet pripažįstama negaliojančia. Pripažinti…

 • Įvairenybės,  Valstybė/Politika,  Verslas / Ekonomika

  Atstovavimas teisme civilinėse bylose

  Civilinio proceso kodekse nurodyta kas ir kokiais atvejais gali ar privalo atstovauti ginčo šalį ar kitą suinteresuotą asmenį. Atkreiptinas dėmesys, kad atstovavimas civiliniame procese nėra tapatus atstovavimui materialinės teisės prasme. Bendros nuostatos 51 straipsnis. Atstovavimas teisme 1. Asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus. Paties asmens dalyvavimas byloje neatima iš jo teisės turėti šioje byloje atstovą. 2. Atstovo atvykimas į teismo posėdį laikomas tinkamu byloje dalyvaujančio asmens, kuriam jis atstovauja, dalyvavimu teismo posėdyje, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, jog atstovaujamojo dalyvavimas procese yra būtinas. 3. Šio Kodekso bei Civilinio kodekso nustatytais atvejais asmuo privalo turėti byloje advokatą. 4. Valstybei civiliniame procese atstovauja Vyriausybė, įstatymų numatytais atvejais –…

 • Įvairenybės

  Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės

  Santuokos nutraukimo momentas (Skyrybos) Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos. Teismas per tris darbo dienas po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos privalo išsiųsti sprendimo kopiją teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai, kuri įregistruoja santuokos nutraukimo faktą. Santuokos nutraukimo įtaka sutuoktinių turtinėms teisėms Santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo. Sutuoktinis, išskyrus tą, kuris buvo pripažintas kaltu dėl santuokos iširimo, gali prašyti, kad teismas nustatytų, jog santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi. Sandorių, sudarytų po santuokos nutraukimo bylos iškėlimo, pripažinimas negaliojančiais Sandoriai, susiję su sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe, kuriuos…

 • Įvairenybės,  Valstybė/Politika

  Vedybų sutartis

  Vedybų sutartis Vedybų sutartis yra sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (separacija). Vedybų sutarties sudarymas Vedybų sutartis gali būti sudaryta iki santuokos įregistravimo (ikivedybinė sutartis) arba bet kuriuo metu po santuokos įregistravimo (povedybinė sutartis). Vedybų sutartis, sudaryta iki santuokos įregistravimo, įsigalioja nuo santuokos įregistravimo dienos. Povedybinė sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo, jei sutartyje nenustatyta kitaip. Nepilnametis gali sudaryti vedybų sutartį tik po santuokos įregistravimo. Sutuoktinis, kuris teismo sprendimu pripažintas ribotai veiksniu, gali sudaryti vedybų sutartį tik tada, kai yra rašytinis jo rūpintojo sutikimas. Jeigu rūpintojas sutikimo neduoda, sutuoktinio prašymu leidimą sudaryti vedybų sutartį gali duoti teismas. Vedybų sutarties…

 • Įvairenybės,  Valstybė/Politika,  Verslas / Ekonomika,  Visuomenė

  Advokatai. Advokatų veikla

  Advokatų teikiamos teisinės paslaugos Advokatų teikiamos teisinės paslaugos – tai teisės konsultacijos (patarimai teisės klausimais), teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, atstovavimas teisės klausimais, gynyba bei atstovavimas bylų procese, kai šie veiksmai atliekami už atlyginimą. Teisines paslaugas gali teikti advokatai (advokato padėjėjai) ar advokatų profesinė bendrija. Kai paslaugas teikia ar veikia advokatų profesinė bendrija, jai mutatis mutandis taikomos tos pačios nuostatos kaip ir advokatui. Advokato veikla Advokato teisę teikti teisines paslaugas gali riboti tik įstatymai. Kiekvienas asmuo įstatymų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti advokatą, kuris patartų, jam atstovautų ar gintų jo interesus. Advokato veikla yra teisinių paslaugų teikimas. Advokato veikla nėra komercinė ūkinė. Advokatas taip pat turi teisę už atlyginimą teisės…

 • Verslas / Ekonomika

  Tyčinis įmonių bankrotas – kas tai?

  Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu – bankrotas yra apibūdinamas kaip nemokios įmonės būsena, kuomet teisme įmonei yra iškelta bankrotto byla arba įmonėje kreditoriai vykdo bankroto prpcedūras ne teimine tvarka. Įmonių bankroto įstatymas, per pastaruosius 20 metų buvo pakeistas daugybę kartų, taip pat ne vieną kartą redaguotas. Visa tai parodo ne ką kitą, kaip tai, jog mūsų šalies ekonomika yra nestabili. Didžioji dalis verslininkų yra įsitikinę, jog atidėliojant bankroto bylą yra įmamona išvengti socialinių faktorių aštrėjimo. Ypač tuo atveju, jei ties bankroto riba atsiduria stambios įmonės. Vis dėlto, ne visuomet bankrotas yra toks jau nekaltas įvykis, rodantis vien tik įmonės žlugimą – tai pasakys kiekvienas patyręs advokatas. Kartais , siekdami…

 • Paskolos,  Visuomenė

  Teisinės paslaugos – kaip pasirinkti?

   Į teisininkus dažniausiai kreipiamasi tik tuomet, kuomet jau susiduriama su didele ir rimta problema. Tačiau reikėtų žinoti ir tai, jog kvalifikuotos teisinės paslaugos bei konsultacinė pagalba neretai gali padėti išsigelbėti ir nuo dar neatėjusių, tačiau numatomų bėdų. Teisininkai (advokatai) yra būtent tie žmonės, kurie gali ne tik padėti išspręsti esamas problemas, tačiau taip pat užbėgti tolimesnėms galimoms problemoms už akių. Dažnai nusprendus kreiptis pagalbos iškyla klausimas – o kaip gi pasirinkti gerą teisininką, kuri advokatų kontora yra profesionalesnė, bei kiek apskritai kainuoja teisinės paslaugos? Visų pirma, geras teisininkas tikrai nėra tas, kuris tiesiog žino daugybę teisinių aktų. Itin svarbu yra ir advokato sugebėjimas bendrauti bei kitos asmeninės savybės. Svarbiausias kriterijus…

 • Verslas / Ekonomika

  Geras advokatas – brangus advokatas?

   Į teisininkus dažniausiai kreipiamasi tik tuomet, kuomet jau susiduriama su didele ir rimta problema. Tačiau reikėtų žinoti ir tai, jog kvalifikuotos teisinės paslaugos bei konsultacinė pagalba neretai gali padėti išsigelbėti ir nuo dar neatėjusių, tačiau numatomų bėdų. Teisininkai (advokatai) yra būtent tie žmonės, kurie gali ne tik padėti išspręsti esamas problemas, tačiau taip pat užbėgti tolimesnėms galimoms problemoms už akių. Dažnai nusprendus kreiptis pagalbos iškyla klausimas – o kaip gi pasirinkti gerą teisininką, kuri advokatų kontora yra profesionalesnė, bei kiek apskritai kainuoja teisinės paslaugos? Visų pirma, geras teisininkas tikrai nėra tas, kuris tiesiog žino daugybę teisinių aktų. Itin svarbu yra ir advokato sugebėjimas bendrauti bei kitos asmeninės savybės. Svarbiausias kriterijus…

 • Visuomenė

  Internetiniai komentarai iš teisinės perspektyvos

  Vis daugiau nusikalstamų veikų šiandien padaroma naudojantis informacinėmis technologijomis. Dažnai šie nusikaltimai yra susiję su žmogaus lygiateisiškumo, sąžinės laisvės pažeidimais. Su tokio pobūdžio nusikaltimais stipriausiai susiduriama, žinoma, internetinėje žiniasklaidoje. Kokios yra internetinio žodžio ribos, kada komentatorius gali būti nubaustas? Patraukimas į baudžiamąją atsakomybę interneto vartotojui gresia už šmeižtą, įžeidimą, nesantaikos, neapykantos skatinimą, taip pat garbės ir orumo įžeidimą, kenkimas verslo reputacijai, valstybės paslapčių atskleidimas, komercinių paslapčių atskleidimas ir t.t. Lietuvos internetiniuose dienraščiuose šiandien dažniausiai susiduriama su rasizmo, antisemitizmo bei šmeižto atvejais.  Nors teorinė komentatorių atsakomybė už paliktus komentarus egzistuoja jau seniai, tačiau praktinių veiksmų, aktyviai į baudžiamąją atsakomybę patraukiant tam tikras ribas peržengusius komentatorius, imtasi prieš porą metų. Kaip bebūtų…

 • Valstybė/Politika

  Atsakomybė už internetinius komentarus

  Vis daugiau nusikalstamų veikų šiandien padaroma naudojantis informacinėmis technologijomis. Dažnai šie nusikaltimai yra susiję su žmogaus lygiateisiškumo, sąžinės laisvės pažeidimais. Su tokio pobūdžio nusikaltimais stipriausiai susiduriama, žinoma, internetinėje žiniasklaidoje. Kokios yra internetinio žodžio ribos, kada komentatorius gali būti nubaustas? Patraukimas į baudžiamąją atsakomybę interneto vartotojui gresia už šmeižtą, įžeidimą, nesantaikos, neapykantos skatinimą, taip pat garbės ir orumo įžeidimą, kenkimas verslo reputacijai, valstybės paslapčių atskleidimas, komercinių paslapčių atskleidimas ir t.t. Lietuvos internetiniuose dienraščiuose šiandien dažniausiai susiduriama su rasizmo, antisemitizmo bei šmeižto atvejais.  Nors teorinė komentatorių atsakomybė už paliktus komentarus egzistuoja jau seniai, tačiau praktinių veiksmų, aktyviai į baudžiamąją atsakomybę patraukiant tam tikras ribas peržengusius komentatorius, imtasi prieš porą metų. Kaip bebūtų…