• Būstas

    Trinkelių klojimas kilęs iš Olandijos

    Pirma trinkelių gamyba  atsirado Olandijoj. Būtent Olandai  sukūrė gamybos būdą iš šventvagiško akmens.  XIX a pradžioje Olandai jau pradėjo  kloti pirmus kelius iš trinkelių. Pirmas toks kelias sujungė tokius didelius miestus kaip Amsterdamą ir Garlemą. Po pirmo sėkmingo kelio nutiesimo iš trinkelių,  olandai nusprendė taikyti  šią medžiagą  skirtingiems  objektams.  Olandijoj trinkelių klojimas tapo labai populiarus, nes šitoje šalyje ir taip buvo mažai akmens medžiagų. Po sėkmingos trinkelių gamybos Olandijoj, gamybą ir trinkelių klojimą  perėmė kitos šalys.  Taip jos iš pradžių pasiekė JAV, Rusija ir kt.  šalis. Trinkelių privalumai: Patvarios ne tik šalčiams, bet ir dideliems karščiams ir skirtingai negu asfaltas, trinkelės neišsiklaipo nuo  kaitrios saulės. Dar vienas trinkelių privalumas, kad…