Įvairenybės

Techninis projektas

Techninis projektas

Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas.

Taip pat teikiame projektavimo valdymo paslaugas, t.y. užsakovui įgaliojus:

•  parengiame ir pateikiame savivaldybės administracijos atitinkamai tarnybai paraiškas statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti;
•  rengiame statinio projektavimo užduotį;
•  organizuojame statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų inžinerinius, geodezinius, topografinius tyrinėjimus, inžinerinius geologinius, geotechninius bei kitus tyrimus, rekonstruojamo ar kapitališkai remontuojamo statinio konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimus, matavimus, jų techninės būklės vizualinį įvertinimą;
•  parengiame kitus privalomuosius projekto rengimo dokumentus;
•  gauname statybos leidimą.