Įvairenybės

Ukmergės rajono savivaldybės kreipimasis

Naujausias signataro K.Griniaus 2011 m. spalio 21 d. pareiškimas (užsakymo Nr. 11AVIL-402) dienraštyje „Lietuvos rytas“ be tradicinių prasimanymų ir Ukmergės savivaldybės atviro šmeižimo turi ir kitų tikslų. Ukmergės rajono savivaldybė įspėja gyventojus, kad pareiškime buvo pateikta daug tikrovės neatitinkančių faktų, todėl nereikėtų leistis suklaidinamiems.

Nebeegzistuojančios „vartotojų lygos“ ir K.Griniaus metamorfozės

Signataras K.Grinius, kuris nagrinėjant Ukmergės šilumos ūkio klausimus dažniausiai prisistato ir kaip „Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos“ atstovas, daug metų uoliai visus įtikinėjo, kad 2000 m. su UAB „Miesto energija“ savivaldybės sudaryta šilumos ūkio nuomos sutartis vartotojams yra nenaudinga ir todėl, jo galva, reikia atsisakyti nuomininko paslaugų. 2009 m. rugsėjo 14 d. žiniasklaidoje buvo išplatintas K.Griniaus pasirašytas Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos pranešimas, kurio vienas teiginių buvo toks: „Kitas aptiktas faktas. UAB ,,Miesto energija”, tiekianti šilumos energija Ukmergėje, pasirašo sutartį su UAB-o savininku dėl konsultavimo paslaugų už 40 000 litų kas mėnesį t.y. pinigėliai už kažkokias tai konsultacijas įmonei,kurias teikia pats įmonės savininkas. Per metus tai būtų 500 000 litų arba apie 3-5% šilumos kainos sąnaudų.Bet tokių ,,konsultacijų“ šioje įmonėje yra ne viena…. Nacionalinė dujų ,elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga nustatė,kad tokių ,,konsultantų“ – susijusių įmonių – yra daugelyje Lietuvos šilumos tiekimo įmonių, o UAB ,,Vilniaus energija“ jų turi net kelias dešimtys“.

Tačiau, kai Ukmergės rajono savivaldybės taryba, gavusi neginčijamų įrodymų, kad nuomininkas šilumos ūkio nuomos sutartį grubiai pažeidė, ir, įvertinusi visas aplinkybes, nusprendė vienašališkai ją nutraukti, K.Griniaus įžvalgos ėmė ir apsivertė.

Įtarimų pataikavimu monopolistams kelia ne tik K.Griniaus netikėtas nuomonės šilumos ūkio nuomos klausimu pasikeitimas, bet ir dangstymasis nebeegzistuojančia ir neva vartotojų interesus ginančia lyga. 2007 m. Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos išplatintame pranešime pats K.Grinius teigė: „Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga toliau negali veikti kaip organizacija, nes nesugeba, nemoka ar negali realizuoti tikslų, kurie yra suformuluoti įstatuose, kurie yra keliami mums, kaip organizacijai, privalančiai ginti vartotojų teises ir jų ekonominius interesus“. Anot jo, Lyga, būdama didžiausia Lietuvos vartotojų organizacija, turinti narius net 36 Lietuvos savivaldybėse, iš esmės tebuvo kelių narių, veikiančių Lygos vardu, grupė. Tikslai turėti šiuolaikišką, visuose savivaldybėse veikiančią organizaciją bei organizaciją, kurios veikloje bei sprendimuose dalyvautų visi jos nariai, liko tik „žydro drambliuko“ svajonė. Tačiau ši lyga greičiausiai buvo prisikėlusi kaip feniksas iš pelenų, kadangi 2010 m. pabaigoje Ukmergės rajono savivaldybės meras, vicemeras ir tarybos nariai gavo K.Griniaus elektroninį laišką, kuriame jis vėl pranešė, kad Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga baigia savo veiklą.

Paminėtina, kad UAB „Miesto energija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydama pripažinti Ukmergės tarybos sprendimą vienašališkai nutraukti nuomos sutartį neteisėtu. Tačiau teismas UAB „Miesto energija“ skundo netenkino. Šiuo metu privati bendrovė šį teismo sprendimą skundžia Lietuvos apeliaciniame teisme. Apeliacinio skundo priedu yra pateikiamas ir K.Griniaus atstovaujamos Lygos dokumentas. Tampa akivaizdu, kad neva vartotojų gynėja – Lyga K.Griniaus asmenyje – tėra vienas iš UAB „Miesto energija“ įrankių teisiniame ginče. Lietuvos apeliacinio teismo posėdis paskirtas š. m. lapkričio 5 d., o K.Griniaus pareiškimas – tik apeliantų parengiamasis „šūvis“ prieš teismo posėdį, kurio tikslas – apjuodinti savivaldybę.

Ukmergės rajono savivaldybė šilumą ir karštą vandenį tiekia teisėtai

Praėjusių metų rudenį savivaldybė atliko Ukmergės gyventojų apklausą, norėdama išsiaiškinti, kokia jų nuomonė šilumos tiekimo klausimu. Atsižvelgdama į Ukmergės vartotojų pageidavimą nešildymo sezono metu turėti karštą vandenį, savivaldybės administracijos direktorius vadovaudamasis įstatymais 2010 m. birželio 10 d. Ukmergės savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ išdavė licencijas teikti karštą vandenį Šventupės ir Dainavos gyvenvietėje bei „Šilo“ katilinės aptarnaujamoje zonoje. Antstoliams toliau perduodant savivaldybei Ukmergės šilumos ūkį, licencijos buvo atitinkamai papildytos katilinių RK-3, RK-1 ir RK-2 teritorijomis. Tai 2010 m. vasarą leido visiems Ukmergės vartotojams pagal jų pageidavimą naudotis pigesniu karštu vandeniu.

Prasidėjus šildymo sezonui, o Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (VKEKK) nesprendžiant šilumos tiekimo licencijų klausimo, kad ukmergiškiai nesušaltų, savivaldybės administracijos direktorius Vyriausybės nustatyta tvarka paskelbė ekstremalią situaciją. Vilniaus apygardos administracinis teismas sustabdė UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimą Dainavoje ir Šventupėje, todėl VKEKK neturėjo kitos išeities kaip sustabdyti UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimą iki ekstremalios situacijos panaikinimo. Tokia padėtis, kai šilumos tiekimas įgyvendinamas pagal ekstremalios situacijos valdymo reikalavimus Ukmergėje nuo praeitų metų rudens tęsiasi iki šiol.

Šį mėnesį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, neatsižvelgęs į tai, kad UAB „Miesto energijos“ licencija šiuo metu negalioja, pasisakė, kad dvi licencijos viename rajone būti negali, todėl panaikino administracijos direktoriaus išduotą licenciją, kuri suteikė teisę savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms centralizuotai tiekti šilumą Dainavos ir Šventupės gyvenvietėse bei „Šilo“ katilinės aptarnaujamoje zonoje. Kitos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu išduotos licencijos UAB „Ukmergės šilumai“ yra galiojančios, tad UAB „Ukmergės šiluma“ šiuo metu yra licencijuotas šilumos tiekėjas Ukmergės mieste.

Nors viena licencija panaikinta, ekstremali situacija neatšaukta, taigi savivaldybė ir toliau užtikrins, kad šiluma ir karštas vanduo gyventojams būtų tiekiami ir tai būtų daroma laikantis įstatymų.

Susigrąžinus šilumos ūkį – ukmergiškiai sutaupė 4 mln. litų

Signataro K.Griniaus ištikimybė savo propaguojamam žanrui faktus versti melu paspendžia spąstus jam pačiam, nes lygos atstovas akivaizdžiai painiojasi savo prielaidose teigdamas, kad Lietuvos apeliacinis teismas priėmė nutartį, įpareigojančią savivaldybę netrukdyti UAB „Miesto energija“ tiekti šilumą. Jis arba nežino, arba pamiršo, kad teismas šios nutarties vykdymą yra sustabdęs.

Savivaldybės teisėti veiksmai ukmergiškiams leidžia kas mėnesį šildymo sezono metu sutaupyti nuo 100 iki 200 litų – o tai sudaro beveik 4 mln. litų per metus. Ukmergiškiams tai dideli pinigai. Šio fakto nereikėtų ignoruoti ir K.Griniui – vartotojų „gynėjui“. Tikimės, kad signataro siūlymai „taupyti“ nemokant savivaldybės įmonėms už teikiamas paslaugas, nesuklaidins nei Ukmergės bendruomenės, nei „Lietuvos ryto“ skaitytojų – šiluma ir kaštas tiekiama teisėtai, todėl už suteiktas paslaugas reikia mokėti.

Iš signataro rentos gyvuojantis ponas K.Grinius, atrodo, tampa signatarų klubo išskirtiniu asmeniu. Kai jo kolegos svarsto rentos didinimo klausimą, ponas K.Grinius, atrodo, lėšų stygiumi nesiskundžia – bent jau užsakomiesiems straipsniams ir pareiškimams, kurie, pavyzdžiui, „Lietuvos ryte“ įprastai kainuoja tūkstančius litų. O gal tai ir yra rentos nauja alternatyva?

Ukmergės rajono savivaldybės meras
Algirdas Kopūstas